Velké skladovací zásoby = krátké dodací termíny

Elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily nachází využití při ovládání průtoku plynných a kapalných médií. Elektromagnetické ventily mají jako ovládací prvek elektromagnet, na kterém se nachází cívky. K otevření nebo uzavření média dojde v momentě, kdy je na cívku přivedeno napájecí napětí. Nevyžaduje rozdíl pracovního tlaku na ventilu.
Elektromagnetické ventily bez napětí uzavřené mají tu základní vlastnost, že v základní poloze (bez proudu) je ventil uzavřen (funkce označena zkratkou NC). Díky této vlastnosti jsou používány tam, kde je potřeba, aby při případném přerušení dodávky elektrické energie (např. výpadek dodávky, náhodné vypnutí, vybití baterie apod.) nedošlo k otevření ventilu, ale aby ventil byl automaticky uzavřen.

číst dál >>>

Elektromagnetické ventily bez napětí otevřené mají tu základní vlastnost, že v základní poloze (bez proudu) je ventil otevřen (funkce označena zkratkou NO). Díky této vlastnosti jsou používány tam, kde je potřeba, aby především z bezpečnostních nebo technologických důvodů při případném přerušení dodávky elektrické energie (např. výpadek dodávky, náhodné vypnutí, vybití baterie apod.) nedocházelo k automatickému uzavření ventilu.

číst dál >>>

Elektromagnetické ventily EVS jsou ventily pro dvoupolohové ovládání průtoku médií s vyšší provozní teplotou (např. pára). Ovládacím prvkem ventilu je elektromagnet. Přivedením napájecího napětí na cívku elektromagnetu je ovládána funkce ventilu, otevření nebo uzavření průtoku média. Ventil je v základní poloze (bez proudu) zavřen (funkce NC).

číst dál >>>

Při spolupráci s firmou Ventilex Brno můžete využít kompletní obchodně zásobovací služby v oblasti průmyslových armatur, servopohonů a  pneupohonů.

číst dál >>>

Výhody elektromagnetických ventilů

číst dál >>>

Na funkčnost elektromagnetického ventilu má vliv např.:

  • agresivita média v potrubí
  • teplota okolního prostředí
  • velikost průtoku
  • nečistoty v médiu
  • vlhkost prostředí
číst dál >>>

zajímavé služby